مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
تامین سرمایه

تامین سرمایه

برای رفع کسری مالی در پروژه های تولیدی وتجاری، زمان اهمیت ویژه ای دارد وتامین سرمایه در وقت مناسب می تواند از ضررهای مادی و معنوی بسیاری جلوگیری کند. شاید به جرات میتوان گفت که 90 درصد ایرانیان مکلات خود را به انتهای مهلتهای داده شده موکول می کنند و به همین جهت با مشکلات بی شماری در کارشان مواجه می گردند.

تامین سرمایه از بانکها هم به دلیل وجود بروکراسی اداری موجود، بسیار زمانبر بوده و هیچگاه نمی توان به قطعیت پرداخت تسهیلات از بانکها اطمینان نمود.

بر همین اساس یکی از روشهای سریع دریافت منابع مالی، تامین سرمایه آزاد است که از طریق سرمایه گذار خصوصی انجام می پذیرد. در این حالت سرمایه گذار هیچگونه نقشی در مدیریت پروژه و کسب کار نداشته و صرفا در قالب تامین سرمایه، اقدام به پرداخت پول برحسب درخواست و نیاز سرمایه پذیر می نماید.

نوع پروژه و میزان درامدزایی و همچنین چگونگی وبرنامه ریزی پرداخت منابع مالی تامین شده می بایست قبل از تامین سرمایه از جانب سرمایه پذیر به آگاهی سرمایه گذار رسیده باشد و همچنین توانمندی بازپرداخت پروژه و کسب وکار برای سرمایه گذار روشن شده باشد.

باتوجه به عدم دخالت سرمایه گذار در مدیریت و اجرای کار، سرمایه پذیر موظف و متعهد به تامین ضمانتهای لازم جهت بازپرداخت سرمایه در بازه زمانی مطروحه خواهد بودکه بنابر شرایط حال حاضر از بهترین نوع ضمانت که موردپسند سرمایه گذاران است می توان به انواع وثایق ملکی و خودرو اشاره نمود، مقدار تامین سرمایه براساس ارزش ضمانتها انجام می پذیرد وتا حدود زیادی به سلیقه و برداشت سرمایه گذار از ریسک سرمایه گذاری ونوع پروژه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو
×
×

سبد خرید