* اگر صاحب ایده ، نوع آوری و ابداعی هستید و برای اجرای آن سرمایه کافی ندارید...

* اگر برای ارتقای شغل خود نیاز به سرمایه دارید ...

* اگر میخواهید سرمایه خود را در پروژه ای به کار بیاندازید...

مگاشید بهترین مکان برای سرمایه گذاری و دریافت سرمایه

فقط کافیست عضو شده و  سرمایه گذار یا سرمایه پذیر بودن خود را مشخص نمایید

فضایی مناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری و همچنین ایده آل برای صاحبان ایده و مشاغل و پروژه ها

عضویت و فعالیت در سایت رایگان می باشد

 

عضو شوید یا وارد سایت شوید

کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

خدمات مگاشید

سرمایه گذاری در پروژه های مختلف

ساختمانی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی
امکان و ایجاد فضای مناسب مشارکت و سرمایه گذاری

درخواست سرمایه و سرمایه پذیری

تهیه و بررسی طرحها برای تحقق ایده ها ، رونق مشاغل و پیشرفت پروژه ها
معرفی و ارتباط به سرمایه گذار جهت  مشارکت درپروژه نیازمند سرمایه

پذیرش ایده ها و ابتکارات نو

بررسی کارشناسانه برای ایده ها و ابتکارات
سرمایه گذاری و یافتن سرمایه گذار برای مشارکت در خلق ایده ها

امکان مشارکت گروهی در پروژه ها

بررسی و آماده سازی اولیه ایده ها و طرحها و پروژه های بزرگ

امکان تجمیع توان مشارکت سرمایه گذاران برای پروژه های خاص و بزرگ

 
اینجا کجاست؟!