مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

مرگز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

مگاشـید

توسعه کسب و کار با جذب سرمایه گذار و تامین منابع مالی:

Entrepreneurship  Consultant

درباره مگاشید:

هر آنچه لازم است درباره خدمات ما بدانید...

فعالیتهای مگاشید

مشاوره در کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گذاری در کلیه پروژه های فعال و نیمه فعال تولیدی و صنعتی 

رادیو مگاشید

ارائه دهنده پادکستهای اطلاع رسانی و آموزشی در زمینه راه اندازی و اجرای انواع کسب و کار و کارآفرینی در جوزه های گوناگون

با مشاوره مگاشید، به دو روش میتوان در پروژه های سرمایه گذاری وارد شد:

 سرمایه گذاری به صورت مشارکت

سرمایه گذاری به صورت مشارکت: سرمایه گذاران در این گروه تمایل دارند تا در پروژه مطرح شده بصورت مستقیم ورود کرده و به عنوان شریک در تمامی مراحل و اجزای کار نقش داشته باشند. طبیعی است سرمایه گذاری به این شکل نیازی به ارائه تضامین از جانب صاحب اولیه کسب و کار نداشته و پس از سرمایه گذاری هر دو طرف براساس مقدار آورده (سرمایه) به عنوان مالک کسب و کار شناخته خواهد شد. شرایط کلی این نوع سرمایه گذاری از قوانین تجارت پیروی کرده و ممکن است در موضوعات جزئی، طرفین توافقاتی خاص و ویژه با یکدیگر داشته باشند.

 سرمایه گذاری با دریافت ضمانت

سرمایه گذاری با دریافت ضمانت: یکی دیگر از روشهای مرسوم، سرمایه گذاری با دریافت ضمانت است که مورد علاقه بیشتر سرمایه گذاران این حوزه است. در این مدل سرمایه گذاری، نحوه و نوع پروژه و مقدار سوداوری و مثبت بودن فعالیت اهمیت دارد اما سرمایه گذار علاقمندی به ورود مستقیم در آن نداشته و یا ماهیت خود پروژه به گونه ای است که سرمایه گذار نمی تواند جذب سرمایه نماید. روال کار در این روش بسیار کوتاه بوده و طی چندروز قابل انجام است. بررسی اجمالی پروژه و همچنین وثایق ارائه شده از جمله فعالیتهای لازم جهت انجام این روش خواهد بود.

برای آغاز یک پروژه کارآفرینی از کجا شروع کنیم؟

مگاشید، مشاور شما در تحقق اهداف سرمایه گذاری و کسب و کارتان خواهد بود...

1- سرمایه گذار هستم

(متقاضی پرداخت سرمایه هستم)

 سرمایه پذیر هستم

(متقاضی دریافت سرمایه هستم)

سایر خدمات مگاشید:

باشگاه میلیونرهای جوان

تهیه طرخهای توجیهی

آموزش مبانی کارآفرینی 

بستن منو
×
×

سبد خرید