سرمایه گذاری در صنایع کوچک:

 

اینکه تعریف صنایع کوچک چیست و به چه معنایی صنایع کوچک گفته میشود در کشورهای مختلف متفاوت بوده و به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.

 

که از مهمترین آنها می توان به میزان سرمایه و میزان فروش و تعداد کارکنان و ... اشاره نمود که در اکثر کشورها تعداد کارکنان یک مجموعه از مهمترین عوامل نشاندهنده صنایع کوچک است.در ایران به واحدهایی که از تعداد کارکنان آنها کمتر از 50 نفر باشند صنایع کوچک گفته میشود.

 

در رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور صنایع کوچک نقش بسزایی دارند به گونه ایکه خروجی محصولات اکثر این واحد های صنعتی به ورودی صنایع بزرگ تبدیل شده و یا مستقیم قسمت عمده ای از بازار را تامین می کند.

 

در ایران نیز این قسمت صنعت ازاهمیت ویژه ای برخوردارست به ویژه اینکه اکثر صاحبان این صنایع بخش خصوصی میباشند.

 

با توجه  به اینکه بخش خصوصی دارای توانمندی سرمایه ای محدودی است و به تبع آن در اثر نوسانات اقتصادی یک جامعه ،تحریک پذیر بوده و بیشتر در معرض خطر می باشد.بر این اساس مگاشید با رویکردی ویژه در این مقوله قصد دارد تا باسرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند موجب شکوفایی بیشتر این صنایع باشد.

 

به همچنین تنظیم و برنامه ریزی های ویژه جهت ارائه رویکرد های جدید و نوین در این صنعت و بالا بردن بهره کافی از خدمات عمده مگاشید در این مقوله است.

روش مشارکت :

صاحبان صنایع و متخصصان و تمامی کسانیکه در این حیطه فعالیت دارند میتوانند با ارائه طرح توجیهی کامل و استاندارد درخواست خودرا اعلام نمایند تا کارشناسان مگاشید طرح ایشان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی مبنی بر میزان و نوع سرمایه کذاری را مطرح نمایند .

اگر در این زمینه طرح جامعی وجود ندارد یا طرح کامل و استاندارد نباشد نیز میتوان با ارائه خلاصه آن کارشناسان را در جریان طرح قرار داد تا در زمان مناسب طرح توجیهی استاندارد و مناسب تصمیم گیری در سرمایه گذاری تهیه و تنظیم گردد.

با مشخص شدن مقدار سرمایه لازم و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ، بخش حقوقی وظیفه تنظیم و عقد قراردادها را به عهده گرفته و اسناد مشارکت به صورت تاسیس شرکت جدید یا قرارداد مشارکت مابین سرمایه پذیر و  سرمایه گذار تنظیم میگردد.