راهنمای فرم سرمایه پذیر:(پرسشنامه سرمایه پذیر)

توجه: تکمیل گزینه های ستاره دار شامل ( میزان درخواست سرمایه ، روش دریافت سرمایه، مدت زمان بازپرداخت و مکان سرمایه پذیر) الزامی بوده و تکمیل سایر گزینه ها، برای حصول نتیجه گیری بهتر سرمایه گذاران میباشند.

1-دریافت سرمایه در یک پروژه اقتصادی:اگر پروژه ای مد نظر باشد که برای اجرای ان نیاز به سرمایه گذاری است می توان از این گزینه استفاده نمود.این پروژه ها بسته به موضوع و نوع سرمایه گذاری طبق بندی میشوند و سرمایه گذار نیز به میزان سهم سرمایه خود درپروژه سهیم خواهد شد.

2-دریافت سرمایه عادی:اگر سرمایه مورد نیاز صرفا جهت خرید ملک یا خودرو و... بوده و صرف راه اندازی و اجرای یک پروژه نشود میبایست این گزینه انتخاب شود.

موضوع پروژه :پروژه درچه موضوع و گروهی قراردارد مثل : صنعت ، کشاورزی ، تجارت و ...

وضعیت پروژه: پروژه در چه مرحله ایست . که یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

ایجادی :(پروژه ای که هنوز ایجاد نشده و سرمایه برای احداث وایجاد ان لازم است )

توسعه: (پروژه درحال بهره برداری است و برای ارتقا و توسعه ان نیاز به سرمایه است )

در حال اجرا:(پروژه در حال بهره برداری است و سرمایه برای تامین مود اولیه یا سرمایه در گردش نیاز است)

نوع درخواست :  تمایل به همکاری یک یا چند سرمایه گذار ،مشخص میگردد.

عام:هر تعداد سرمایه گذار که نیاز باشد میتوانند در این پروژه سرمایه گذاری نمایند.

خاص:فقط یک سرمایه گذار میتواند در این پروژه سرمایه گذاری نماید.

نحوه درخواست سرمایه:

الف:مشارکتی:سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این پروژه به نوعی در ان شریک خواهد شد که در این مشارکت به صورتهای زیر خواهد بود:

1-واگذاری سهام:بسته به مقدار سرمایه گذاری در پروژه سهام شرکت یا موسسه مربوطه به او تعلق میگیرد.

2-مشارگت در مدیریت پروژه:سرمایه گذار علاوه بر دارا بودن سهام در هیئت مدیره نیز عضو شده و در تصمیم گیریهای مدیریتی پروژه نقش خواهد داشت.

3-فروش پروژه:در این حالت سرمایه گذار کل پروژه مربوطه را خریده و صاحب و مالک مطلق ان خواهد شد.

ب:ارائه ضمانت:سرمایه پذیربا ارائه ضمانت به سرمایه گذار سرمایه مورد نیاز خود را تامین میکند و سرمایه گذار در خود پروژه نقشی نخواهد داشت.

2-درخواست سرمایه عادی : اگر درخواست برای انجام پروژه اقتصادی نبوده و صرفا جهت یکی از موارد زیر باشد:

الف:به جهت خرید یا معامله:اگرخرید ملک ،خودرو یا یکی از گزینه های نشان داده شده مد نظر باشد با انتخاب هر گزینه مشخصات مربوط به آنرا تکمیل نمایید.

ب:دریافت سرمایه در مقابل ارائه ضمانت:اگر سرمایه ای نیاز دارید که جزو موارد فوق نبوده یعنی برای پروژه اقتصادی یا خرید ملک یا خودرو نبوده و بخواهید صرفا" به جهت تضمین باز پرداخت ضمانتی ارائه نماید یکی از گزینه های نشان داده شده  را انتخاب میکند.

سهم پرداخت سرمایه پذیر :چه مقدار از مبلغ کل معامله ، خرید یا سرمایه گذاری توسط شما یا سرمایه پذیر تامین میگردد.

توجه : کلیه اطلاعات ارسالی شما محرمانه مانده و فقط نتیجه محاسبات برای سرمایه گذارها اعلام میگردد.

برای طرح سوالات احتمالی هنگام تکمیل فرم میتوانید با کارشناسان پشتیبانی سایت از قسمت (تماس با ما ) ارتباط برقرار نمایید.

 


 

 

 

راهنمای فرم سرمایه گذار: (پرسشنامه سرمایه گذار)

 توجه: تکمیل گزینه های ستاره دار شامل ( میزان و مبلغ سرمایه گذاری، موضوع سرمایه گذاری، نحوه سرمایه گذاری و میزان سود مورد انتظار) الزامی بوده و تکمیل سایر گزینه ها، برای حصول نتیجه گیری بهتر سرمایه پذیرها میباشند.

1-میزان و مبلغ سرمایه گذاری: در چه محدوده و مقداری تمایل به سرمایه گذاری دارم.

2-نوع پروژه: پروژه در چه گروهی قرار داردمثلا صنعت ، تجارت و کشاورزی و ...

پروژه خاص: میخواهم در یک پروژه ، واحد تولیدی یا اقتصادی سرمایه گذاری کنم.

غیر پروژه(عادی):میخواهم  در موضوعی به غیر از پروژه اقتصادی بسته به پیشنهاد سرمایه گذار مانند خرید کالا یا یک معامله یا... سرمایه گذاری کنم.

3- موضوع سرمایه گذاری:تمایل به سرمایه گذاری در موضوعات (نشان داده شده ) را دارم.

4-وضعیت پروژه: سرمایه گذاری در پروژه خاص یکی از حالتهای زیر را شامل میشود که سرمایه گذار به دلخواه میتواند هر کدام از انها را انتخاب نماید.

الف -ایجادی:پروژه ای که در مرحله طراحی و یا ایده و ابتکاری نو است و احداث و راه اندازی  آن بزودی و با تزریق سرمایه شروع خواهد شد.

ب توسعه: پروژه در حال بهره برداری است سرمایه گذاری در آن موجب ارتقاء و توسعه پروژه میگردد.

پ -در حال اجرا: پروژه به جهت تامین مواد اولیه یا سرمایه در گردش نیاز به سرمایه دارد و در حال حاضرفعال است.

نوع سرمایه گذاری:

عام: میخواهم و تمایل دارم  با اشخاص دیگری نیز در این پروژه سهیم باشم و به طورمشترک سرمایه گذاری نمایم.

خاص:به تنهایی تمایل به سرمایه گذاری دارم.

نحوه سرمایه گذاری:

الف:مشارکت: تمایل دارم در پروژه اقتصادی مربوطه با سرمایه پذیر مشارکت کرده و به نوعی شریک شوم.

خرید سهام:به میزان سرمایه ای که در پروژه وارد میکنم،سهام شرکت یا موسسه مربوطه بنام من شده و در سود زیان پروژه شریک خواهم شد.

1-    مشارکت در مدیریت طرح:علاوه بر دارا بودن سهام عضو هیئت مدیره شرکت مربوطه نیز خواهم بود تا در تصمیم گیری های اتی پروژه نقش داشته باشم.

2-    خرید کامل پروژه:کل پروژه را میخرم و بسته به نوع تفاهم ، سرمایه پذیر به عنوان پیمانکار در پروژه باقیمانده یا کلا" از آن خارج میگردد.

ب:تضامنی: در پروژه به عنوان سهامدار یا تصمیم گیرنده نقشی نخواهم داشت و صرفا" با دریافت ضمانت باز پرداخت از طرف سرمایه پذیر اقدام به سرمایه گذاری مینمایم.

 محدوده مکانی پیشنهادی سرمایه گذار :با انتخاب یک مکان و استفاده از کلیدکنترل ctrl میتوان مکانهای دیگری را نیز به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری انتخاب نمود.

 محدوده مکانی تضامین: با انتخاب یک مکان و استفاده از کلید(کنترل) crtl میتوان مکانهای دیگری را نیز به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری انتخاب نمود.  

مدت زمان انتظار وجستجو در سایت:با انتخاب زمان انتظار، این اجازه به برنامه داده میشود که تا چه زمانی در جستجوی سرمایه پذیر یا پروژه مورد دلخواه بگردد.

 برای طرح سوالات احتمالی هنگام تکمیل فرم میتوانید با کارشناسان پشتیبانی سایت از قسمت (تماس با ما ) ارتباط برقرار نمایید.