در دنیای امروز تامین سرمایه  به عنوان يكي از مهمترین  مباحث اقتصادي است كه جهت  رشد اقتصادي در هر كشوري از اهميت بسزائي برخوردار است و از اين منظر به آن موتور محرك اقتصاد نیز میگویند. با سرمایه گذاری میتوان در ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي براي افزايش اشتغال، توليد و رونق تجارت اقدام نمود. منابع سرمایه از داخل  و خارج از کشور تأمين كننده وجوه مورد نياز سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي و جريان توليد محسوب میشوند  كه معمولاً در هر پروژه سرمايه گذاري بسته به مقدار سرمایه مورد نیاز ،از يك منبع و يا تركيبي از منابع مالي مختلف استفاده ميشود.

يكي از مهم ترين روش هاي تأمين مالی برای پروژه ها ،سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی است که منبع مالی بسیار انبوهی را شامل میشود. تشویق و ترویج سرمایه گذار خصوصی علاوه بر پیشبرد پروژه های ساکن در کنترل پولهای سرگردان در جامعه نیز تاثیر بسزایی دارد.

 

مفهوم طرح توجیهی یا امکانسنجی


طرح توجيهي مجموعه اطلاعات جهت آغاز  پروسه سرمايه گذاري و یا هر پروژه تجاری و اقتصادی را نشان ميدهد. اطلاعاتي شامل سرمايه اولیه و مورد نیاز،لیست  تأسيسات و تجهيزات لازم، ميزان توليد ساليانه، تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد آنها و ... در اين طرح ها محاسبه پيش بيني مي شود. يك طرح امکان سنجی هم براي افرادي كه مايل به استفاده از تسهيلات بانكي هستند مورد نیاز است، و هم  براي افرادیکه میخواهند کار جدیدی را  راه اندازي کنند ضروري است.

 
طرح توجيهي، براي توجيه نمودن سرمايه گذار اعم از بانك، سازمان، شركت و يا شخص  خصوصی  تهیه میگردد بنا براین میبایست کامل ، استاندارد و دقیق تهیه شده باشد تا سرمايه گذار، بهتر و با خیالی آسوده تر تصميم گیری نماید  و مطمئن شود که آیا چنین سرمایه گذاری میتواند نیازها و خواسته های او را تامین نماید .

پس در تهیه يك طرح امکان سنجی بايد  واقعيتها با تمامي داده ها با منبع و مرجع معتبر ارائه گردد و حدالامکان از فرضيات ، دوري جست.

 

مراحل و مشخصات جهت تنظيم طرح توجيهي (استاندارد)
یک طرح توجیهی استاندارد دارای مراحل و فصول زیر است:
1- مقدمه
2- خلاصه بررسيهاي اوليه انجام شده برای طرح  
3- مشخصات فردی و فنی مجري و مالک طرح
4- مشخصات کلی طرح
5- مجوزهاي قانوني اخذ شده برای طرح
6- برآورد اقتصادي، فني و مالي طرح
7- مشخصات کامل محصول یا خدمات قابل ارائه ، فرآيند و روش توليد محصول یا خدمات قابل ارائه
8- چگونگی و نحوه  سرمايه گذاري از قبیل میزان آورده طرفین (سرمایه گذار و سرمایه پذیر)
9- پيشبيني مالي طرح از شروع بهره برداري  تا پنج سال آتی
10- برنامه زمانبندي اجراي طرح
11- تجزيه و تحليل طرح

12- ارائه مستندات جامع و کامل برای تمامی موارد ذکر شده فوق به همراه مستندات قیاسی

 در تنظیم طرح توجیهی برای ارائه به سرمایه گذار میبایست مراتب فوق به دقت رعایت شوند تا در بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان نقاط ابهام و دور از انتظاری مشاهده نگردد توجه نکردن به این موارد ، عدم صداقت ، دانش فنی و تجربه کاری سرمایه پذیر را برای سرمایه گذار ایجاد کرده و میتواند نتیجه جبران ناپذیری برای سرنوشت یک پروژه موفق بروز نماید. پس دقت داشته باشیم که ارائه یک پروژه برای سرمایه گذار نیازمند طرح توجیهی استاندارد و حرفه ای است و آینده ایده و پروژه ای که مدتها برای آن زمان صرف کرده ایم را به دست اشخاص ناتوان و غیرحرفه ای به مخاطره نیندازیم.

 

باید توجه داشت که طرحهای ارسالی فقط باید با فرمت فوق ارسال شوند تا بتوان تصمیم گیری دقیق و مطمئنی را برای سرمایه گذار ی و یا معرفی به سرمایه گذار نمود.

طرحهایی که با این فرمت ارسال نشده باشند مورد بررسی اولیه قرار میگیرند و موضوع میتواند مورد پذیرش کارشناسان قرار گیرد ولی در مراحل بعدی میبایست در ارائه طرح ،استانداردهای فوق رعایت شوند بنابراین دوستان عزیر میتوانند طرح ناقص یا درفت طرح خود را نیز ارسال نمایند تا با همکاری کارشناسان ما طرح امکانسنجی ایشان اصلاح و استاندارد شود .