سرمایه گذاری در کشاورزی:

همواره سرمایه یکی از مهمترین عوامل تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بوده و خواهد بود.کشور ما نیز در این مسئله مستثنی نبوده و کمبود سرمایه در بخش کشاورزی موجب پایین آمدن سطح بهره وری شده که تبعات جبران ناپذیری را نیز به همراه داشته است.که از مهمترین آنها می توان به کاهش درآمد کشاورزان و دامداران و در پی آن افزایش مهاجرت به کلان شهر ها شده است.از دیگر تبعات منفی کاهش تولید و افزایش واردات محصولات کشاورزی را میتوان اشاره نمود که ایران را تبدیل به یکی از واردکنندگان بزرگ این محصولات تبدیل نموده است.

این مساله در زمانی در حال رخ دادن است که در جهان دستیابی به رشد پایدار کشاورزی از جمله موارد ارسالی است که در کشورهای با درامد پایین و متوسط با آن مواجهند و با توجه به رشد جمعیت تهیه و عرضه آب و غذا از چالشهای عمده کشورها خواهد بود .به همین منظور شناسایی طرحهای مختلف کشاورزی و بهره مندی از دانش نوین و مورد استفاده کشورهای پیشتاز جزء سیاستهای اصلی مگاشید است.تا با راهنمایی سرمایه گذاران و هدایت آنها به این عرصه میتوان علاوه بر سود آوری و افزایش درامد برای طرفین به شکوفایی کشاورزی در ایران یاری میرساند.سرمایه گذاری در کشاورزی یکی از پروسه هایی است که با بررسیهاو برنامه ریزیها ی کارشناسانه می توان درامد بالا و قابل اطمینانی را برایش متوقع بود.

 

روش مشارکت :

صاحبان صنایع وابسته ، کشاورزان، دامداران ، متخصصان و تمامی کسانیکه در این حیطه فعالیت دارند میتوانند با ارائه طرح توجیهی کامل و استاندارد درخواست خودرا اعلام نمایند تا کارشناسان مگاشید طرح ایشان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی مبنی بر میزان و نوع سرمایه کذاری را مطرح نمایند .

اگر در این زمینه طرح جامعی وجود ندارد یا طرح کامل و استاندارد نباشد نیز میتوان با ارائه خلاصه آن کارشناسان را در جریان طرح قرار داد تا در زمان مناسب طرح توجیهی استاندارد و مناسب تصمیم گیری در سرمایه گذاری تهیه و تنظیم گردد.

با مشخص شدن مقدار سرمایه لازم و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ، بخش حقوقی وظیفه تنظیم و عقد قراردادها را به عهده گرفته و اسناد مشارکت به صورت تاسیس شرکت جدید یا قرارداد مشارکت مابین سرمایه پذیر و  سرمایه گذار تنظیم میگردد.