بولتن تخصصی سرمایه و معدن

بولتن تخصصی سرمایه و معدن در حال آماده سازی اولیه میباشد و بزودی انتشار خواهد یافت.

 

سرمایه گذاری در معدن:

از زمانهای خیلی دور معادن نقش مهمی در پیشرفت یک جامعه داشته و پیروزی و چیرگی قومی بر قوم دیگر به سبب بهره مندی بهتر از معادن موجود صورت میگرفته است به همین دلیل معادن مورد توجه ویژه ای میان دولتها قرار داشته است.

ایران نیزبه سبب قرار داشتن در منطق خاص جغرافیایی از منابع عظیم معدنی در گروهها و شاخه های مختلف برخوردار بوده و به یکی از قطبهای مهم جهان در این امر تبدیل شده است.اهمیت صادرات مواد معدنی چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده گروههای تخصصی و صنعتی بزرگی را به این سمت هدایت نموده و از فراوری و سرمایه گذاریهای فراوانی تا کنون صورت گرفت است.اما به دلیل وجود منابع فراوان و پراکندگی معادن در نقاط مختلف ایران هنوز در این  عرصه بسیار جوان به نظر رسیده و فضای بسیار زیادی برای سرمایه گذاریهای مختلف داخلی و خارجی در معادن ایران وجود دارد.

بدین سو یکی از اهداف مگاشید پیداکردن معادن در مرحله استخراج یا اکتشاف و بررسی کارشناسی از لحاظ تهیه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و در نهایت تهیه طرحهای مناسب جهت بهره برداری از معادن و در پی آن سرمایه گذاری و معرفی سرمایه گذار می باشد.

بدین سان از تمامی عزیزانی که د راین مقوله فعالیت داشته و بخواهند در معادن سرمایه گذاری نموده یا جهت اکتشاف و استخراج معادن مورد نظر نیاز به سرمایه دارند دعوت میشود تا با مگاشید در ارتباط باشند.

 

روش مشارکت :

صاحبان صنایع وابسته ، معدن داران ، متخصصان و تمامی کسانیکه در این حیطه فعالیت دارند میتوانند با ارائه طرح توجیهی کامل و استاندارد درخواست خودرا اعلام نمایند تا کارشناسان مگاشید طرح ایشان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی مبنی بر میزان و نوع سرمایه کذاری را مطرح نمایند .

اگر در این زمینه طرح جامعی وجود ندارد یا طرح کامل و استاندارد نباشد نیز میتوان با ارائه خلاصه آن کارشناسان را در جریان طرح قرار داد تا در زمان مناسب طرح توجیهی استاندارد و مناسب تصمیم گیری در سرمایه گذاری تهیه و تنظیم گردد.

با مشخص شدن مقدار سرمایه لازم و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ، بخش حقوقی وظیفه تنظیم و عقد قراردادها را به عهده گرفته و اسناد مشارکت به صورت تاسیس شرکت جدید یا قرارداد مشارکت مابین سرمایه پذیر و  سرمایه گذار تنظیم میگردد.