پیام سرمایه و صنعت ایران هر هفته روزهای یکشنبه منتشر میشود.

 

پيام سرمايه و صنعت ايران

فضاي  معرفي پروژه ها

با ارائه خدمات مشاوره اي

مرجع اطلاع رساني  سرمايه گذاري

شما در پیام سرمایه و صنعت ایران با موارد زیر آشنا خواهید شد.

·        روشهای مناسب و مرسوم سرمایه گذاری در ایران و جهان

·        واژه ها و اصطلاحات پرکاربرد در حوزه مالی و سرمایه گذاری

·        معرفی و بیوگرافی کارآفرینان مطرح دنیا و ایران

·        روشها و چگونگی ایده پردازی مناسب و پرداختن به ایده مناسب

·        شناخت توانمندیهای فردی

·        آشنایی با مدلهای کارآفرینی و کسب و کارهای مختلف

·        معرفی یک کسب و کار کوچک

و دهها مطلب جذاب و خواندنی که هر کدام میتوانند به نوعی بر دانش شما افزوده و برای انجام یک کسب و کار مفید واقع شوند.

مرجع معرفی پروژه ها به سرمایه گذاران:

مهمترین بخش پیام سرمایه و صنعت ایران، معرفی ایده ها و پروژه های نیازمند سرمایه گذاری برای معرفی به سرمایه گذاران است.

اگر طرح یا پروژه ای دارید که برای تحقق آن نیازمند سرمایه گذار هستید جای طرح شما در پیام سرمایه و صنعت ایران خالی است.