صنعت it در عرصه کنونی پیشرفتی قابل توجه داشته اند به گونه ای که ساختار و استانداردهای موجود در هر لحظه در حال تغییرند میزان سرمایه گذاری  it  در کشورهای پیشرفته بسیار قابل توجه است و شرکتهای توسعه دهنده سود سرشاری را کسب می نمایند.

در ایران استعدادهای فوق العاده و دانش کافی در چندین مقوله وجود دارد که متاسفانه به دلیل عدم وجود سرمایه گذار و حمایت لازم پروژه کنسل شده یا اگر خیلی خوش شانس باشند با استفاده از شرکتهای خارجی با سود پایین پروژه را به انتها می رسانند.

این مقوله فقط IT را شامل نشده بلکه در سایر رشته ها نیز شاهد ایده ها و ابتکاراتی هستیم که به دلیل عدم حمایتهای مالی و سرمایه ای ،هیچگاه به مرحله اجراء نرسیده و فقط در فکر خالق آن منقوش شده اند و به کرار دیده شده در گوشه دیگری از دنیا شخص دیگری به سبب حمایتهای مالی همان ایده را به نام خود ثبت نموده و سود کلانی نیز مال خود کرده است .

در حال حاضر پروژه های مختلف و ایده های نو وجذابی به مگاشید معرفی میشود که برای اجرا نیازمند سرمایه گذاری هستند در اکثر این پروژه ها می توان با سرمایه گذاری اندک ،سود فراوان کسب نمود .مگاشید وظیفه خود میداند با هماهنگی میان صاحبان ایده و کارشناسان خود به شکل گیری نهایی و استاندارد نمودن پروژه نزدیک شده و در نهایت با سرمایه گذاری مستقیم یا ارتباط دهی سرمایه گذار به سرمایه پذیر به نهایی شدن پروژه و سود آوری طرفین کمک کند.

روش مشارکت :

مبتکران ، متخصصان و تمامی کسانیکه ایده و ابتکار و طرحی در زمینه it (طراحی اپلیکیشن موبایل، بازی ،برنامه های مالی و حسابداری ،کاربردی و ...) و یا کلیه زمینه های صنعتی و خدماتی دارند میتوانند با ارائه طرح توجیهی کامل و استاندارد درخواست خودرا اعلام نمایند تا کارشناسان مگاشید طرح ایشان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی مبنی بر میزان و نوع سرمایه کذاری را مطرح نمایند .

اگر در این زمینه طرح جامعی وجود ندارد یا طرح کامل و استاندارد نباشد نیز میتوان با ارائه خلاصه آن کارشناسان را در جریان طرح قرار داد تا در زمان مناسب طرح توجیهی استاندارد مناسب تصمیم گیری در سرمایه گذاری تهیه و تنظیم گردد.

با مشخص شدن مقدار سرمایه لازم و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ، بخش حقوقی وظیفه تنظیم و عقد قراردادها را به عهده گرفته و اسناد مشارکت به صورت تاسیس شرکت جدید یا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار تنظیم میگردد.