بررسی و امکانسنجی طرحها و پروژه های مختلف جهت معرفی به سرمایه گذاران:

از مهمترین وظایف مگاشید بررسی و امکانسنجی طرحهای و پروژه های معرفی شده برای ارائه به سرمایه گذاران است. از اینرو پس از معرفی پروژه ها کارشناسان ابتدا موضوع پروژه را بررسی کرده تا از جنبه های مختلف با قوانین حال حاضر کشور مغایرت نداشته و قابل اجرا باشند.

پس از تایید اولیه موضوع نوبت به بررسی امکانسنجی پروژه از نظر تطبیق با اولویتهای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در جهت مشارکت، نیازمند اطلاعات و جزئیات مالی، بازار و گاهی فنی هستند تا بتوانند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و با خیال آسوده اقدام به سرمایه گذاری نمایند. به همین خاطر از کارشناسان کمک گرفته و نتایج بررسی های ایشان را مورد تحلیل قرار می دهند.

ارائه گزارشهای دقیق و مستند و تجزیه و تحلیل طرحهای ارائه شده از وظایف مهم کارشناسان است که موجب اعتماد و ایجاد اعتبار پروژه شده و اطمینان سرمایه گذار را افزایش می دهد.

متاسفانه بسیاری از طرحهای ارسالی به شرکت به دلایل گوناگون امکان دریافت مجوزهای لازمبرای ارائه به سرمایه گذاران را نداشته و به همین دلیل نمیتوان آنها را به عنوان طرحهای سرمایه گذاری در نظر گرفت.

پس از مرحله تایید اولیه، با دریافت اطلاعات تکمیلی و توافق با متقاضی طرح سرمایه گذاری پروژه توسط کارشاسان مگاشید آماده میشود. طرح سرمایه گذاری دارای شرایط و مشخصات زیر است:

خلاصه طرح توجیهی پروژه

خلاصه طرح کسب و کار

بررسی سناریوهای مختلف مشارکت

چارچوب تفاهم نامه های مشارکت

مدلهای مالی مشارکت و نحوه تقسیم سهام

تعیین آورده های طرفین

معرفی و رزومه سرمایه پذیر

بررسی ریسکهای احتمالی پروژه

پس از تهیه طرح سرمایه گذاری با استفاده از روشها و ابزار موجود اقدام به معرفی پروژه میگردد تا سرمایه گذاران ویژه و عام مگاشید بتوانند از جزئیات آن آگاهی یافته و نسبت به سرمایه گذاری و مشارکت درپروژه اقدام نمایند.

ارائه توجیه و تفسیر و دفاع از طرح برای سرمایه گذاران از وظایف مهم کارشناسان می باشد. قابل ذکر است دفاع از طرحها و پروژه هایی که تنظیم آن توسط همان کارشناسان صورت گرفته است، از احتمال موفقیت بسیاز بالایی برخوردار خواهند بود.

تمامی کارشناسان و فعالیت آنها بر اساس استانداردها و ضوابط تعریف شده معاونت کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته و تحت نظارت مستقیم ایشان میباشند.