سرمایه گذاری در صنایع بزرگ:

 

در کشورهای مختلف صنایع بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردارند و نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد یک مملکت دارند.صنایع بزرگ نیز همانند صنایع کوچک و متوسط با فاکتورهای مختلفی مورد سنجش قرار میگیرند که شامل تعداد کارکنان –میزان سرمایه اولیه-میزان تولید و میزان فروش می باشد.

 

در ایران اکثر صنایع بزرگ در اختیار دولت بوده و به دلیل میزان سرمایه گذاری بالا،توانمندی بخش خصوصی در تامین چنیین سرمایه هایی محدود می باشد.به همین خاطر پروژه های بزرگ در این صنایع از طریق بورس جذب سرمایه می کنند.اما تعداد محدودی از صنایع بزرگ که در اختیار بخش خصوصی هستند همواره نیازمند جذب سرمایه بوده تا بتوانند در عرصه های  مختلف به رقابت با سایرین بپردازنند .به همین دلیل مگاشید با معرفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی مختلف به صنایع بزرگ و متوسط وتجمیع سرمایه ایشان ؛همواره یار و یاور این صنایع بوده تا بتوان چرخه عظیم صنعت در این مقوله را همواره به چرخش در آورده و توانمندی صنایع بزرگ و به تبع آن اقتصاد ایران را فزونی بخشد.

پروژه هایی که بیشتر مد نظر سرمایه گذاران هستند به شرح ذیل میباشند:

پتروشیمی- نیروگاهی - انبوه سازی ساختمان - محصولات دارویی - صنایع فولادی و فلزی - معدنی و صنایع وابسته -بازرگانی - مخابراتی و ارتباطات - محصولات غذایی و آشامیدنی - حمل و نقل و خدمات وابسته - محصولات شیمیایی و بهداشتی - پروژه های فروشگاهی - انرژیهای نو- لیزینگ

 

روش مشارکت :

صاحبان صنایع و متخصصان و تمامی کسانیکه در این حیطه فعالیت دارند میتوانند با ارائه طرح توجیهی کامل و استاندارد درخواست خودرا اعلام نمایند تا کارشناسان مگاشید طرح ایشان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی مبنی بر میزان و نوع سرمایه کذاری را مطرح نمایند .

اگر در این زمینه طرح جامعی وجود ندارد یا طرح کامل و استاندارد نباشد نیز میتوان با ارائه خلاصه آن کارشناسان را در جریان طرح قرار داد تا در زمان مناسب طرح توجیهی استاندارد و مناسب تصمیم گیری در سرمایه گذاری تهیه و تنظیم گردد.

با مشخص شدن مقدار سرمایه لازم و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ، بخش حقوقی وظیفه تنظیم و عقد قراردادها را به عهده گرفته و اسناد مشارکت به صورت تاسیس شرکت جدید یا قرارداد مشارکت مابین سرمایه پذیر و  سرمایه گذار تنظیم میگردد.