کار آفرینان  و سرمایه گذاران  موفق دنیا تجربیات شان را با شما به اشتراک میگذارند :

 

سارا بلیکلی : مالک و سرمایه گذار شرکت اسپنکس

نگران شکست خوردن نباشید ، پدر من همواره ما را تشویق میکرد شکست هایمان را دوست داشته باشیم زیرا معتقد بود آن ها بزرگ ترین معلمان ما خواهند بود ، هیچ کس  و هیچ چیز به اندازه شکست های تان نمیتواند به شما چیز یاد بدهد، مخصوصا " در عرصه کار آفرینی و سرمایه گذاری . من عاشق تجربه کردن و آموختن در دنیای بیزینس هستم پس همان طور که شیرینی هایش را دوست دارم شکست هایم را هم با آغوش باز می پذیرم .

 

پته کشمور : بنیانگذار و سرمایه گذار وب سایت خبری mashable

در دنیای سرمایه گذاری و کار آفرینی سعی کنید خودتان باشید ، تقلید نکنید ، ممکن است بتوانید ایده تان را تقلید کنید یا همین طور طرح تجاری تان را ، اما بسیاری موارد دیگر باید در شما وجود داشته و نهادینه شده باشد مانند پویایی ، اشتیاق ، شور ، انگیزه و اعتقاد . این ها موتور محرکه شما خواهند بود بدون این ها ناب ترین ایده ها هم شکست میخورند .

 

مارسیا کیلگوره : بنیانگذار و سرمایه گذار bliss spa

اگر در کارتان با کسی شریک هستید حتما " همه چیز را مکتوب کنید ، اول ممکن است همه چیز خیلی خوب و دوستانه به نظر برسد اما فراموش نکنید پای پول که در میان باشد ورق بر میگردد و هر کسی ممکن است تغییر کند ،یک وکیل حرفه ای و کار بلد برای خود انتخاب کنید و حتما "قرارداد های مهم تجاری شان را در حضور او منعقد کنید .

 

جیم کوخ : مالک و سرمایه گذار Boston Beer Co.

اگر در حال سرمایه گذاری روی یک کسب و کار نوپا هستید یا باید محصولی متفاوت از رقبا ارائه کنید یا قیمتی پائین تر داشته باشید اگر یکی از این دو مورد یا اصلا " هر دو این ها در کارتان وجود نداشته باشد ممکن است اول کار بتوانید پول سازی کنید اما دوام نخواهد داشت .

 

دنی لوی : بنیانگذار و سرمایه گذار dailycandy

سرمایه تان را اول کار برای موارد ضروری هزینه کنید ،  نه چیزهایی که لزوما " به آن ها احتیاجی نیست شما نیاز ندارید در یک دفتر کار لوکس کار کنید در صورتی که روی ارائه یک محصول با کیفیت به درستی سرمایه گذاری نکرده اید  . شما زمانی میتوانید کمی در رابطه با مسائل جانبی کارتان ول خرجی کنید که کارتان به سود دهی  معقولی رسیده باشد .

 

باب پارسونز : بنیانگذار و سرمایه گذار go daddy  

همیشه بدانید در دنیای بیزینس و سرمایه گذاری کجا ایستاده اید ، هر چیزی را اندازه گیری کنید ، هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد قابل پیشرفت نیز هست.

 

برایان شارپلس : بنیانگذار و سرمایه گذار homeaway

برای شروع یک کسب و کار و سرمایه گذاری ، تنها داشتن یک ایده کافی نیست ، همه ایده دارند و همه هم دوست دارند پول دار شوند اما تفاوت همه این ها در این است که چگونه و با چه کیفیتی بخواهید آن ایده را اجرایی کنید ، تیم مدیریتی ، کسانی که استخدام میکنید ، استراتژی های کاری تان ، مدیریت منابع مالی  و سرمایه گذاری های تان  همه  و همه کیفیت کار شما را تعیین میکنند پس تنها به صرف داشتن یک ایده فکر نکنید میتوانید استارت آ پ موفقی هم داشته باشید .