راهنمای فرم سرمایه پذیر:(پرسشنامه سرمایه پذیر)

توجه: تکمیل گزینه های ستاره دار شامل ( میزان درخواست سرمایه ، روش دریافت سرمایه، مدت زمان بازپرداخت و مکان سرمایه پذیر) الزامی بوده و تکمیل سایر گزینه ها، برای حصول نتیجه گیری بهتر سرمایه گذاران میباشند.

1-دریافت سرمایه در یک پروژه اقتصادی:اگر پروژه ای مد نظر باشد که برای اجرای ان نیاز به سرمایه گذاری است می توان از این گزینه استفاده نمود.این پروژه ها بسته به موضوع و نوع سرمایه گذاری طبق بندی میشوند و سرمایه گذار نیز به میزان سهم سرمایه خود درپروژه سهیم خواهد شد.

2-دریافت سرمایه عادی:اگر سرمایه مورد نیاز صرفا جهت خرید ملک یا خودرو و... بوده و صرف راه اندازی و اجرای یک پروژه نشود میبایست این گزینه انتخاب شود.

موضوع پروژه :پروژه درچه موضوع و گروهی قراردارد مثل : صنعت ، کشاورزی ، تجارت و ...

وضعیت پروژه: پروژه در چه مرحله ایست . که یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

ایجادی :(پروژه ای که هنوز ایجاد نشده و سرمایه برای احداث وایجاد ان لازم است )

توسعه: (پروژه درحال بهره برداری است و برای ارتقا و توسعه ان نیاز به سرمایه است )

در حال اجرا:(پروژه در حال بهره برداری است و سرمایه برای تامین مود اولیه یا سرمایه در گردش نیاز است)

نوع درخواست :  تمایل به همکاری یک یا چند سرمایه گذار ،مشخص میگردد.

عام:هر تعداد سرمایه گذار که نیاز باشد میتوانند در این پروژه سرمایه گذاری نمایند.

خاص:فقط یک سرمایه گذار میتواند در این پروژه سرمایه گذاری نماید.

نحوه درخواست سرمایه:

الف:مشارکتی:سرمایه گذار با سرمایه گذاری در این پروژه به نوعی در ان شریک خواهد شد که در این مشارکت به صورتهای زیر خواهد بود:

1-واگذاری سهام:بسته به مقدار سرمایه گذاری در پروژه سهام شرکت یا موسسه مربوطه به او تعلق میگیرد.

2-مشارگت در مدیریت پروژه:سرمایه گذار علاوه بر دارا بودن سهام در هیئت مدیره نیز عضو شده و در تصمیم گیریهای مدیریتی پروژه نقش خواهد داشت.

3-فروش پروژه:در این حالت سرمایه گذار کل پروژه مربوطه را خریده و صاحب و مالک مطلق ان خواهد شد.

ب:ارائه ضمانت:سرمایه پذیربا ارائه ضمانت به سرمایه گذار سرمایه مورد نیاز خود را تامین میکند و سرمایه گذار در خود پروژه نقشی نخواهد داشت.

2-درخواست سرمایه عادی : اگر درخواست برای انجام پروژه اقتصادی نبوده و صرفا جهت یکی از موارد زیر باشد:

الف:به جهت خرید یا معامله:اگرخرید ملک ،خودرو یا یکی از گزینه های نشان داده شده مد نظر باشد با انتخاب هر گزینه مشخصات مربوط به آنرا تکمیل نمایید.

ب:دریافت سرمایه در مقابل ارائه ضمانت:اگر سرمایه ای نیاز دارید که جزو موارد فوق نبوده یعنی برای پروژه اقتصادی یا خرید ملک یا خودرو نبوده و بخواهید صرفا" به جهت تضمین باز پرداخت ضمانتی ارائه نماید یکی از گزینه های نشان داده شده  را انتخاب میکند.

سهم پرداخت سرمایه پذیر :چه مقدار از مبلغ کل معامله ، خرید یا سرمایه گذاری توسط شما یا سرمایه پذیر تامین میگردد.

توجه : کلیه اطلاعات ارسالی شما محرمانه مانده و فقط نتیجه محاسبات برای سرمایه گذارها اعلام میگردد.

برای طرح سوالات احتمالی هنگام تکمیل فرم میتوانید با کارشناسان پشتیبانی سایت از قسمت (تماس با ما ) ارتباط برقرار نمایید.