سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، تفاوتی رقابتی می سازد (قسمت سوم)

 

آیا بعد از اواسط دهه 1990، زمانی که هزینه های فناوری اطلاعات سرعت گرفت، تغییرات اقتصادی در این سه بٌعد رخ داد؟ اگر چنین است، آیا بخش عمده ای از این تغییرات در صنایعی اعلام شد که استفاده بیشتری از فناوری اطلاعات داشتند، به عبارت دیگر آیا فناوری اطلاعات سهم بیشتری از تمام دارایی های ثابت در یک صنعت را تشکیل می داد؟ در یک کلمه، بله.

ما داده های صنعت به دست آمده از دفتر تحلیل اقتصادی BEA و همچنین گزارش های سالیانه شرکت را تحلیل کردیم و دریافتیم که میانگین آشفتگی در صنایع .U.S در اواسط دهه 1990 به شدت افزایش یافت. علاوه بر این، پس از کاهش در دهه های گذشته، تمرکز صنعت تغییر کرد و در همان زمان شروع به افزایش نمود. در نهایت، گسترش بین بالاترین و پایین ترین عملکرد نیز افزایش یافت. این تغییرات همزمان با موج صعودی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و افزایش بهره وری همزمان، نشان دهنده تغییری اساسی در اقتصاد بنیادین رقابتی است.

با نگاهی دقیقتر به داده ها، متوجه شدیم که تغییرات در پویایی اقتصادی در صنایعی که استفاده بیشتری از IT داشتند، به عنوان مثال، تولید کننده لوازم الکترونیکی مصرفی و قطعات خودرو در واقع برجسته تر بودند. علاوه بر این، نقش فعالیت M & A، جهانی سازی و هزینه های تحقیق و توسعه را در تجزیه و تحلیل چشم انداز رقابتی در نظر گرفتیم و برخی از همبستگی های جزئی را کشف کردیم، اما هیچ کدام به اندازه کافی قوی نیستند تا از اقدامات ما جلوگیری کنند.

یک تفسیر از یافته های ما ممکن است این باشد که فناوری اطلاعات، حقیقتا باعث ایجاد رقابت تشدید شده ما شده است، اما تغییر در پویایی فقط به صورت موقتی است. با توجه به این استدلال، سال های اواسط دهه 1990، شکوفایی نوآوری را از تولیدکنندگان فناوری اطلاعات به خود دیده است و در عین حال تمامی شرکت های مصرف کننده فناوری اطلاعات را جذب می کند. طرفداران این نظریه می گویند نهادهای کسب و کار در نهایت متوجه خواهند شد که چگونه تمامی ابزارهای جدید را درونی کنند، و سپس تمام صنایع به الگوهای رقابتی گذشته خود باز خواهند گشت.

در حالی این موضوع درست است که مجموعه ابزار شرکت IT در سال های اخیر یک معامله بزرگ را گسترش داده است، ما اعتقاد داریم که وفور بیش از حد فن آوری های جدید، ریشه های اساسی تغییر در پویایی که جمع آوری کردیم نیست. در عوض، تحقیقات میدانی ما نشان می دهد که شرکت ها در اواسط دهه 1990 وارد دوره جدیدی از افزایش رقابت شدند نه به دلیل آنکه انتخاب های بسیاری از نوآوری های فناوری اطلاعات را پیش رو داشتند، بلکه به خاطر بعضی از این فن آوری های جدید قادر به بهبود و اصلاحاتی در مدل های اجرایی شرکت ها شدند و سپس تکرار این بهبودها و پیشرفت ها به طور گسترده تر امکان پذیر شد.

ادامه دارد ...

 

https://hbr.org/2008/07/investing-in-the-it-that-makes-a-competitive-difference