ایجاد شغل از طریق سرمایه گذاری در نوآوری (قسمت سوم)

 

در عین حال،سایر کشورها به طور جدی ساختارهای نوآوری را مد نظر قرار داده اند و در این راه به لحاظ استراتژیکی سرمایه گذاری کرده اند تا موقعیت رقابتی خود را افزایش دهند. دولت های سراسر اروپا و آسیا برای کارگران کودک و جوان خود در زمینه های آموزشی علم، فناوری، مهندسی و ریاضی، برنامه های بازآموزی کارکنان برای نیروی کار موجود، و در پرورش اکوسیستمهای نوآوری منطقه ای و خوشه های صنعتی سرمایه گذاری کرده اند. علاوه بر این آنها در روند جمع آوری معیارها و اطلاعاتی که سیاست-گذارانشان برای ایجاد سیاست نوآوری مورد نظر خود و هماهنگ کردن تلاش های دولت هایشان در ارتباط با کارکردهای نوآوری مرتبط با صنعت، تجارت و تکنولوژی نیاز دارند، نیز سرمایه گذاری کرده اند.

در حالی که دولت های بقیه اقتصادهای بزرگ دنیا در حال رقابت برای ایجاد شغل از طریق نوآوری در اقتصاد جهانی قرن 21 هستند، به نظر نمی رسد که ایالات متحده به طور کامل تشخیص دهد که در رقابت قرار دارد.

اما در واشنگتن در نهایت چشمها به سمت اولویت مهم ایجاد شغل است، شاید زمان آن است که از فرصت استفاده مجدد از سیاست های ما برای رقابت کردن در اقتصاد پیشرفته ی قرن بیست و یکم استفاده کنیم. اما اشتباه نکنید، سیاست به تنهایی نمی تواند نوآوری ایجاد کند. آمریکایی های سخت کوش باید این کار را انجام دهند. اما سیاست می تواند به ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی که نوآوری را ارتقا بخشد کمک کند.

در مورد آنچه که برای ایجاد شغل نیاز داریم، چرخش رکود اقتصادی مان، و ایجاد خوش بینی برای خانواده ها و کسب و کارهای آمریکایی، جای هیچ سوالی نیست. ما می دانیم که نمی توانیم به سادگی مجوز های مالیاتی را به شرکت های بزرگ بدهیم و انتظار داشته باشیم مزایای آن کاهش یابد. در عوض، ما باید در بلوک های ساختاری نوآوری سرمایه گذاری کنیم و نسل بعدی نوآوران، کارآفرینان و کارگران و کارمندان پر انگیزه آمریكایی را "برای پیشرفت و بهتر شدن" توانمند کرده و به کار گیریم و سرنوشت خودمان را بسازیم.

این بلوک های ساختاری چه هستند؟ پیشرفت علم و مرکز پیشرفت آمریکا (پروژه آنچه جواب می دهد انجام بده) با هدف پاسخ به این سوالات و در قالب یک سری مقالات که طی چهار ماه آینده منتشر می شود، فعالیت می کند. این مقالات، شش زمینه اصلی را که سرمایه گذاری های هوشمند و مترقی در نوآوری می تواند اساسی برای ایجاد شغل و رشد آینده در آنها باشد، مورد توجه قرار داده است.

ادامه دارد..

 

https://scienceprogress.org/2011/09/creating-jobs-by-investing-in-innovation/