اشتباهات رایج سرمایه گذاران آماتور( قسمت اول )  

 

شناخت مسائل و نکات ریز عرصه سرمایه گذاری :  

 

با سرمایه گذاری روی یک کسب و کار به استقلال مالی برسید اما چگونه ؟ ( قسمت اول )

 

چالش های سرمایه گذاری روی یک کسب و کار :

 

آشنایی با چند تن از بزرگان دنیای سرمایه گذاری و اقتصاد :