سرمایه گذاری در مسکن از دیرباز مورد توجه بوده و در بسیاری از جوامع به آن توجه خاص میشود . رونق در مسکن یکی از...

زمانی که صحبت از مهم ترین صنعت میشود، میتوان به سه چیز پی برد :...

عوامل مهمی در راه‌اندازی پروژه‌های استارت‌آپ  دخلالت دارند، در بین تمامی این موارد، ایده جدید و جذب سرمایه بیشتر از بقیه مهم تر است...

استارت‌آپ به شرکت‌های نوپایی گفته می‌شود که با یک ایده‌ی ساده و اولیه شروع می‌کنند و به سرعت رشد می‌یابند و به درآمد می‌رسند...

 

اصل ثابتي در فرهنگ سرمايه گذاري وجود دارد مبني بر اينكه سرمايه از ريسك و خطرگريزان است...