نکات مهم در سرمایه گذاری روی تجارت آن لاین :

 

نکاتی که هر سرمایه گذاری پیش از هر اقدامی باید از آن مطلع باشد ( قسمت اول )  

 

چطور در دنیای بیزینس روی شانس سرمایه گذاری کنیم  ؟

 

آشنایی با چند سرمایه گذار خطر پذیر معروف :  

 

نکاتی برای سرمایه گذاری روی فروش بیشتر ( قسمت دوم )