لیونل مسی میلیون دلارهایش را کجا سرمایه گذاری میکند ؟  

 

شرکت سرمایه گذاری اندرسون هوروویتز چگونه استارت آپ ها را برای سرمایه گذاری ارزیابی میکند ؟

 

نکات ضروری در رابطه با سرمایه گذاری روی کسب و کار ( قسمت دوم ) :

 

بزرگ  ترین اشتباهات سرمایه گذاران استارت آپ در رابطه با برند سازی (قسمت دوم ) :

 

نکات ضروری در رابطه با سرمایه گذاری روی یک کسب و کار ( قسمت  اول )