کار آفرینان  و سرمایه گذاران  موفق دنیا تجربیات شان را با شما به اشتراک میگذارند :

 

 چگونه روی یک دفتر کار ایده آل سرمایه گذاری کنیم ؟

 

معرفی شرکت Buzzfeed فعال و سرمایه گذار در عرصه  اینترنت و سرگرمی :

 

 

آشنایی با  جین لیو  مدیر و سرمایه گذار  Didi Chuxing بزرگ ترین شرکت حمل  نقل و تاکسی رانی در چین :

 

نگاهی به شرکت جدید اتسی (فعال و سرمایه گذار در زمینه تجارت الکترونیک ) :