چارت چگونگی ارائه درخواست و معرفی پروژه ها به مجموعه سرمایه گذاران به صورت زیر است:


برای معرفی و نمایش طرحها و پروژه های نیازمند سرمایه به سرمایه گذاران روشها و راههای مختلفی وجود دارد که استفاده از هرکدام مشمول صرف هزینه های مالی و زمانی است . انتخاب بهترین روش چالشی است که مالکان پروژه ها با آن روبرو هستند .

ایجاد فضای مناسب و ایمن برای طرفین یک فرآیند سرمایه گذاری ،انگیزه بوجود آمدن مگاشید است تا خلاء ناشی از کمبود یا نبود چنین سیستمی در ایران تا حدودی مرتفع گردد و سرمایه گذار و سرمایه پذیر بتوانند یکدیگر را بیابند.

اما بهره جویی از این فضا نیازمند استفاده از ابزار مناسب جهت آگاه سازی سرمایه گذاران و تصمیم گیری به موقع نسبت به جدیدترین و بهترین پروژه است. از اینرو مگاشید کوشیده است با استفاده از بهترین ، کاملترین و مناسب ترین ابزار که درخور جایگاه و منزلت سرمایه گذاران ، مالکان پروژه ها و در نهایت خود طرحهاست استفاده نماید.

یکی از بهترین روشهای معرفی پروژه ها و طرحها به سرمایه گذاران درج درهفته نامه های تخصصی است . این بولتنها با موضوعات تخصصی به صورت مجزا و هر هفته منتشر و در اختیار سرمایه گذاران براساس سلیقه و علاقمندیشان قرار می گیرد .

یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در پذیرش پروژه ها از جانب سرمایه گذاران ، نحوه ارائه پروژه هاست .

مدل معرفی پروژه ها هرچه ساده تر ، روانتر و گویا تر باشد تصمیم گیری سرمایه گذار راحت تر است . البته در پروژه های تخصصی و فوق تخصصی نیازمند بررسی کارشناسی است اما در اینگونه پروژه ها نیز مدل ارائه نقش مهمی در نتیجه کار ایفا می کند .

فضاهای نمایش پروژه ها در هفته نامه های تخصصی :

صفحه بندی نشریات در اندازه A4 می باشند ، بنابراین منظور از یک صفحه یعنی ابعاد 21*29.75 سانتی متر است . بر این اساس ابعاد و مدلهای قابل ارائه جهت معرفی پروژه ها در نشریات تخصصی به صورت زیر می باشند .

 

 

 

جای پروژه های شما در نشریه تخصصی پیام سرمایه و صنعت ایران خالی است.

شما با استفاده از مشاوره کارشناسان ما خیلی بهتر، راحتتر، ارزانتر و مطمئنتر از زمانیکه حتی خودتان با سرمایه گذاری مواجه شوید، به اهدافتان خواهید رسید.