هفته نامه سرمایه و صنعت شماره دیماه2- 96

توضیحات

آنچه در این شماره میخوانید:
نرخ بازدهي داخلي (IRR) چيست و چه کاربردي دارد؟
نگاهي به 5 استارت آپ آلماني که با سرعت در حال رشد هستند
زندگينامه بهروز فروتن، کارآفريني با برند مواد غذايي بهروز
نگاهي به زندگي لي بيونگ چول، بنيانگذار (سامسونگ)
معرفي پروژه هاي سرمايه گذاري
دریافت فایل

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: مدیریت مگاشید
تماس با مدیریت مگاشید به وسیله سیستم پیغام