کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

هفته نامه سرمایه و صنعت شماره آذر2- 96

توضیحات

روش هايي که يک کارآفرين در آمريکا مي تواند سرمايه گذار فرشته پيدا کند
روش عملکرد شتابدهنده ها در استارتاپها
زندگينامه احد عظيم زاده
معرفي پروژههاي سرمايهگذاري
پروژههاي عمومي/ ارتباط مستقيم
دریافت فایل

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: مدیریت مگاشید
تماس با مدیریت مگاشید به وسیله سیستم پیغام