کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

ویژه نامه سرمایه و صنعت اسفند1-96

توضیحات

آنچه در این شماره میخوانید:
الف) معرفی ایده ها و مشاغل (کوچک و متوسط)روز داخلی و خارجی، که اجرا شدن هریک از آنها به کمک کارشناسان و مشاورین مگاشید بر اساس توان مالی شما میسر خواهد شد.
ب) معرفی پروژه های نیازمند سرمایه گذاری ارائه شده از جانب صاحبان ایده و مشاغل
دریافت فایل

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: مدیریت مگاشید
تماس با مدیریت مگاشید به وسیله سیستم پیغام