کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری در شبکه مجازی و رسانه ای بانوان

توضیحات

بانوان در ایران جمعیتی فعال در فضای مجازی را شامل میشوند که گویی از چشم صاحب نظران و متولیان این عرصه دور افتاده اند و به همین علت سایتها و شبکه های مجازی خارجی محل
رجوع این قشر بزرگ و پر اهمیت جامعه شده اند. با توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی ایران، ارائه محتوای مفید، اصیل و غنی از لحاظ تنوع و باب سلیقه بانوان ایرانی میتواند خاء موجود در این فضا را به سرعت پر کند.
سرمایه مورد نیاز: 990 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 25 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 5سال
www.megashid.com
تلفن:
02166915927

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام