کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری در تکمیل مجتمع تجاری با سود واقعی و ویژه

توضیحات

مانده خالص تجاری فروخته نشده 2162 متر مغازهطبقه زیرین محل هایپر 1243 متر مربع
آخرین قولنامه های انجام شده :
همکف متری 25 میلیون تومان
دوم متری 23 میلیون تومان
سوم متری 20 میلیون تومان
طبقه همکف: دارای 710 مترمربع بنای تجاری
طبقه اول: دارای 750 مترمربع بنای تجاری
طبقه دوم: داراي 750 مترمربع بناي تجاري
سرمایه مورد نیاز 5900 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 48 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 1 سال
مکان پروژه: استان خوزستان / بندر ماهشهر
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام