کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری در تولید رنگ پایه آب جهت مصارف عمومی و ترافیکی

توضیحات

محصول مورد بررسی در این طرح توجیهی رنگ های اکریلیک پایه آب نسل جدید از رنگ های ساختمانی می باشند که با توجه به مسائل
زیست محیطی و عدم استفاده از حلال های آلی و مواد مضر کاربردیاین نوع رنگ ها روبه افزایش است. بطوری که به تدریج جایگزین مناسبی برای رنگ های روغنی الکیدی می باشند. کد آیسیک محصول طرح پیش رو 24221129 می باشد.
سرمایه مورد نیاز 1460 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 31 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 4 سال
مکان پروژه: استان اصفهان
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام