کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری در آشپزی آنلاین

توضیحات

این سیستم با دریافت ذائقه، رژیم غذایی و حساسی تهای غذایی شما و استانداردهای یک سرآشپز حرفه ای، مواد اولیه غذایی که دوست
داشته باشید را م یفرستد. پس بر اساس منوی موجود، دردسر چی بپزم رو ندارید چون برای شما پیشنهادهای گوناگونی ارائه شده است.
غذایی بامهارت یک سرآشپز م یپزید. دارای چندین مرحله به همراه فیلم و توضیحات کاملی است .
سرمایه مورد نیاز: 990 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 26 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 5سال
مکان پروژه: تهران
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام