کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری در بسته بندی زعفران و حبوبات

توضیحات

مهمترین هدفی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش طول عمر نگهداری محصول یا Shelf Life آن م یباشد. ماده
بست هبندی از طریق تنظیم فضای مناسب در داخل بسته با توجه به ویژگیهای نگهداری محصول زمان ماندگاری آن را افزایش میدهد.
در این مورد به خصوص هماهنگی بین ویژگیهای ماده بسته بندی و نیازهای نگهداری محصول میباید فراهم گردد.
سرمایه مورد نیاز 2500 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 42 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 3 سال
مکان پروژه: مشهد
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام