کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری در راه اندازی داروخانه

توضیحات

در داروخانه، متمرکز بودن روی خدمات سلامتی یک بحث حیاتی میباشد. هرچند در ایران و بسیاری از کشورهای جهان قوانین خاصی
برای تاسیس داروخانه حاکم م یباشد و همین امر معمولا از نزدیکی بیش از اندازه چند داروخانه به یکدیگر ممانعت نموده و به نوعی مشتریان را گاهاً مجبور م ینماید که عل یرغم میل باطنی، برای دریافت خدمت، به یک داروخانه خاص مراجعه نمایند
سرمایه مورد نیاز: 880 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 40 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 3سال
مکان پروژه: تهران
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام