کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری مطمئن در حمل و نقل هوایی

توضیحات

یکی از بخشهای پر سود و رونق در حوزه سفر، حوزه سفرهای هوایی است. هر روزه تعداد زیادی مسافر از این طریق استفاده میکنند و به دلیل ب یشمار و قابلی تهای ویژه این طریق، همواره تقاضا در این بخش مطلوب بوده است.
به همین جهت سرمای هگذاری هدفمند و همسو با دانش و تجربه میتواندا رزش افزوده مناسبی ایجاد نماید.
کل سرمایه مورد نیاز: 2000 میلیون تومان
پیش بینی سود: 48 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه : 1سال
مکان پروژه : تهران
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983
ایمیل: megasamco@gmail.com