کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

تولید دستگا ههای سی ان سی

توضیحات

دستگاه CNC عملا همان دستگاه دستي ساده میباشد كه قابليت فرمانپذيري از طريق كدها و منطق رياضياتي را دارد در اين دستگاه حضور كاربر )اپراتور( براي كار با دستگاه محدود به ايستادن اين فرد پشت بخش كنترل كننده دستگاه میباشد و نوشتن برنامه هاي حركتي آن هم فقط براي یکبار، ديگر دستگاه اين عمل را بصورت
خودكار هر چند بار كه بخواهيم تكرار مینمايد البته بدون حضور كاربر.
سرمایه مورد نیاز: 380 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 40 درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 2.5 سال
مکان پروژه: تهران
www.megashid.com
02166915927

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام