کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

تولید انبوه و گسترش شبکه فروش تجهیزات پزشکی

توضیحات

تولید تجهیزات هتلینگ بیمارستانی شامل:
تخ تهای بستری - تخ تهای ویژه ICU&CCU - تخ تهای اطاق عمل – برانکارد – تخت
زایمان – تخت دیالیز/ که این محصولات به طراحی و تولید شده و جهت تولید انبوه و گسترش
شبکه فروش در کشور و اخذ نمایندگی خارجی جهت واردات نیازمند سرمای هگذار م یباشم.سرمایه ثابت: 250 میلیون تومان
سرمایه در گردش: 250 میلیون تومان
سرمایه کل: 500 میلیون تومان
سرمایه مورد نیاز: 500 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 30 -40% سالیانه
بازگشت سرمایه: 1سال
مکان پروژه: تهران
www.megashid.com
02166915927

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام