کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

طرح تولیدی پوشاک زنانه و بچگانه

توضیحات

برای راه اندازی کارگاه تولید پوشاک و شروع بکاراولیه و سود دهی از همان ماه اول میزان سرمایه مورد نیاز می تواند مبلغ 50 میلیون
تومان باشد که در موارد زیر هزینه می شود.
-1 اجاره محل کارگاه 2- تهیه و خرید تجهیزات 3- خرید پارچه و مواد اولیه 4- سرمایه در گردش
سرمایه ثابت: 35 میلیون تومان
سرمایه در گردش: 15 میلیون تومان
سرمایه کل: 50 میلیون تومان
سرمایه مورد نیاز: 50 میلیون تومان
سود پیش بینی شده: 30 % درصد سالیانه
بازگشت سرمایه: 3سال
مکان پروژه: تهران
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983
ا

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام