کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

ارتقاء و توسعه تولید قارچ

توضیحات

توسعه سالن تولید قارچ دکمه ای. یک سالن با قابلیت ۷ تن کمپوست در حال کار است . با توجه به نیازمندی قارچ در سطح شهر بالای ۳ تن و تولید روزانه استان کمتر ۲۰۰ کیلو( بهترین بازار فروش) و نبود هیچ تولیدی صنعتی و یا نیمه صنعتی.
سرمایه ثابت : 250میلیون تومان
سرمایه سرمایه در گردش : 50 میلیون تومان
کل سرمایه گذاري : 300 میلیون تومان
سود سالیانه : 17 درصد
سالهاي برگشت سرمایه : 6 سال
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983
فکس:
02166577946
پیامک:
50001000321123
ایمیل: megasamco@gmail.com

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام