کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

واردات چیپس چوب

توضیحات

واردات چیپس چوب ، با توجه به اینکه در سال جاری طرح های بهره برداری چوب به اتمام خواهد رسید لیکن در این برهه بهترین فرصت برای اخذ سهم بازار در ارتباط با مواد اولیه چوبی میباشد.
بازارهای هدف: تمامی کارخانه جات و کارگاه های صنایع میان دستی در سراسر ایران.
سرمایه ثابت : 150 میلیون تومان
سرمایه سرمایه در گردش : 2550 میلیون تومان
کل سرمایه گذاري : 2700 میلیون تومان
سود سالیانه : 24 درصد
سالهاي برگشت سرمایه :5 سال
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983
ایمیل: megasamco@gmail.com

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام