کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

آفر تورهای خلیج فارس 3

توضیحات

telegram.me/khalijefarsgroup
آفر تورهای داخل ایران دامون پرک
.باد اب سورت 2 روزه
.ماسال 2.5 روزه
.کویر مصر 2.5 روزه
.گلستان 3.5 و 4.5 روزه
.ترکیبی گیلان.مازندران 2 و 3 و 4 روزه
.دشت سوسن.خوزستان 5.5 روزه
.اصفهان 3 روزه
.شیراز 3.5 روزه
.تهرانگردی هر روز
.سردابه.آستارا 3.5 روزه

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: damoun parak
تلفن: 09124845224
کد پستی: 1477741
شهر: tehran
تماس با damoun parak به وسیله سیستم پیغام