کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

استثنایی

توضیحات

جذب سرمایه گذار در ایجاد کارخانه تولید و بسته بندی محصولی که به سرعت بازار داخلی و خارجی را جذب خود خواهد کرد

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: عمارتی
تلفن: 09162965744
تماس با عمارتی به وسیله سیستم پیغام