کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

ک پالت موبایل سام ساخت کشور کانادا

توضیحات

مدل ECOI-300 ECOI-685 ECOI-25 ECOI-SL10
ظرفیت 1000 2500 2500 3000 kg
عرض شاخکها 550 550 685 550 mm
طول شاخکها 1150 1150 1150 1150 mm
ارتفاع بالابری 800 200 200 200 mm
ارتفاع بسته 85 75 75 75 mm
تعدادچرخ ع/ج 2/1 2/2 2/2 2/2
جک پالتهای دستی سام با:
1- چرخهای پلی یورتان یا فلزی درکلیه مدلها جهت کارکردبهتروعمربیشتر
2-چرخهای جلو دوبل ودارای چرخ کوچک راهنما در جلوی شاخک
3-نوع QL بابالابری سریع
4-رنگ پودری ویا گالوانیزه جهت کار درشرایط مرطوب
5-کیفیت بالا و قیمت مناسب.

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: rad kian mashin
تلفن: 44121731
کد پستی: 147741
شهر: tehran
تماس با rad kian mashin به وسیله سیستم پیغام