کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

اجاره یا مشارکت در یک واحد سردخانه و تونل انجماد نگهداری

توضیحات

یک واحد سردخانه و تونل انجماد 100 تنی آماده بهره برداری جهت نگهداری موادغذایی در بهترین اسکله صیادی چابهاربه صورت مشارکتی منتقل یا اجاره داده میشود.

اطلاعات بیشتری می خواهید؟

تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: پویاآقایی
تلفن: 09122633256
شهر: چابهار
تماس با پویاآقایی به وسیله سیستم پیغام