کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

مزرعه آموزشی تولیدی گرhttp://t.me/mazaiayeمزرعه آموزشی تولیدی گرhttp://t.me/mazaiayeمزرعه آموزشی تولیدی گرhttp://t.me/mazaiayeمزرعه آموزشی تولیدی گرhttp://t.me/mazaiayeمزرعه آموزشی تولیدی گرhttp://t.me/mazaiaye

توضیحات

دوستان عزیز؛
میخواهم از این فرصت استفاده کنم وقبل ازمعرفی طرح نکاتی روعرض کنم،قبل ازهمه سپاسگزارم ازمدیرمحترم ومجموعه مگاشید، بخاطربیش ازده سال سابقه آموزشی ومدیریت درفضای آموزشی هنرستان اززمان ورودم به این محیط بامشکل عدم وجودمرکزآموزش مهارت به این دانش آموزان در این منطقه مواجه بودیم و اینهمه مدت درفکرساخت این مزرعه، سه سال پیش هم آموزش و پ مشوق مابرای اجرای این طرح ولی چون توانایی مالی من محدودبود وباید بامشارکت سر
خواهشا ادامه را با آیدی زیرمطالعه فرمایید
mazaiaye@
http://t.me/mazaiaye
دریافت فایل

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: HAMID HAJILI
تلفن: +989391594372
کد پستی: 4997167331
شهر: Maraveh Tappeh
تماس با حاجیلی به وسیله سیستم پیغام