کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

جذب سرماه گذار در موسسه فرهنگی هنریجذب سرماه گذار در موسسه فرهنگی هنری

توضیحات

موسسه فرهنگی هنری شوق وصال جهت فعالیت های خو در 8 دپارتمان تخصصی خود اقدام به جذب سرمایه و شریک مینماید.
دریافت فایل

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: علی رهیده
تلفن: 09181301806
کد پستی: 6715913686
شهر: کرمانشاه
تماس با علی رهیده به وسیله سیستم پیغام