کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

فروش ویژه تجهیزات شبکه مارک نگزنس Nexans

توضیحات

کابل شبکه Cat5 UTP LSZH Nexans به شماره فنی N100.517
کابل شبکه Cat6 UTP LSZH Nexans به شماره فنی N100.607
کابل شبکه Cat6 UTP LSZH Nexans به شماره فنی N100.604
کابل شبکه Cat6 SFTP LSZH Nexans به شماره فنی N100.632
کیستون Cat5 UTP Nexans به شماره فنی N420.550
کیستون Cat6 UTP Nexans به شماره فنی N420.660
کیستون Cat6 FTP Nexans به شماره فنی N420.666
پچ کابل 1 متریNexans Cat6 UTP LSZH به شماره فنی N116.P1A010OK
پچ کابل 2 متریNexans Cat6 UTP LSZH به شماره فنی N116.P1A020OK
پچ کابل 3 متریNexans Cat6

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: mehregan shabake afagh
تلفن: 091260277431
کد پستی: 147414
شهر: tehran
تماس با mehregan shabake afagh به وسیله سیستم پیغام