کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

ساخت انواع پلاک فلزی وصنعتی

توضیحات

ساخت انواع پلاکهای برجسته فلزی پلاکهای صنعتی
پلاک استیل وبرنز
اجرای خدمات چاپ روی فلزات
پرینت روی فلز
پلاک دستگاه پلاک شناسائی صنعتی

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: amir fadaei
تلفن: 66753151
کد پستی: 147741
شهر: tehran
تماس با amir fadaei به وسیله سیستم پیغام