کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

ترجمه مدیریت و تمامی رشته ها

توضیحات

www.tarjomeplus.com
شرکت ترجمه پلاس مرکز تخصصی ترجمه مدیریت ترجمه حسابداری ، ترجمه ریاضی ، ترجمه فیزیک ، ترجمه زیست ، ترجمه زمین شناسی ، ترجمه عمران ، ترجمه معدن ، ترجمه کشاورزی ، ترجمه کامپیوتر ، ترجمه مهندسی شیمی ، ترجمه پلیمر ، ترجمه محیط زیست ، ترجمه علوم سیاسی( ...
به همراه تایپ

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: plus
تلفن: 88390610
کد پستی: 1477741
شهر: tehran
تماس با plus به وسیله سیستم پیغام